Dunazug 300

Etyek település

Településtörténet

EtyekEtyek a Zsámbéki-medence és a róla elnevezett Etyeki-dombság peremén fekvő kis település. Túránk egyetlen Fejér megyei települése.

Neve valószínűleg egy régi, XIII-XIV. századi magyar személynévből az Etü névből, annak -k képzős változatából származtatható.

Kr.e. 9000-ben már lakták ősemberek a mai kálvária dombját. Ezen a helyen később, a római korban egy kolónia helyezkedett el. Ugyanitt 379-896-ig megtalálták a hunok, avarok és eraviszkuszok nyomait is.

A középkor során nem sok gazdája volt. A honfoglalástól 1326-ig a Csák nemzetség Fejér megyei birtoka. Mikor az Anjou Károly Róbert legyőzi Csák Mátét elkobozzák földjeit is, így Etyeket is, királyi birtok lesz. Új tulajdonosa csak a XIV. században jelenik meg, ekkor a székesfehérvári káptalan tulajdonába kerül.

A török 1543-tól birtokolta a falut, s csak 1686-ban szabadult meg. A török kor idején az itt élők a reformációhoz csatlakoztak. 1628-ban már állt templomuk (vagy a korábbi katolikus templomot használták). A földbirtokos Etyeki család kihalása után a király 1637-ben a jezsuiták komáromi rendházának adományozzák a falut, akik egészen az 1777-es évig birtokolták is. 1716-ban a reformátusok üldözése során megtiltják a templom használatát, s 1717-ben el is veszik tőlük. Jezsuiták ekkor hívtak be német telepeseket (1720 és 1770 között). A református templomot lebontották, s helyére elkezdték építeni a katolikus templomot.

Mária Terézia ismét fölállítja és a székesfehérvári káptalannak adományozza 1777-ben Etyeket.

Etyek címereA XIX. század folyamán a katolikusok is és a reformátusok is fölépítik templomukat. 1814-1816 között a korábbi református templom helyén épül föl a késő barokk stílusú, Sarlós Boldogasszony tiszteletére szentelt katolikus templom. 1839-ben, szintén késő barokk stílusban pedig a református templom épül föl.

A II. világháború után 1946 márciusában a lakosság 80%-át a németországi Stuttgart környékére telepítik ki.

Etyek ma „szőlőnagyhatalom”. Magyarország egyik legnagyobb összefüggő szőlőtáblája csupán 1990-ben kapta meg a borvidék rangot. Innen való a híres Törley pezsgők alapanyaga is.

Etyek német nemzetiségi neve: Ebeck.

A településhez tartozik Botpuszta (Zsámbék irányából érkezve áthaladunk a településrészen), melyet 1927-ben csatoltak Etyekhez. Már a XV. században épült itt templom, melyet a Szeplőtelen Fogantatás tiszteletére szenteltek föl. 1794-ben részben átalakítottak. Berendezése a XVIII. században készült rokokó stílusban.

A kápolna mellett található a nazarénus ház öt cellával, melyet 1758-ben emelt a spanyol alapítású rend. A környéket a rendszerváltás után rendezték
.

Források:

Etyek település honlapja;

A Zsámbéki Kistérség információs térképe

Látnivalók Magyarországon Vendégváró útikönyvek

Kiss Lajos: Földrajzi nevek etimológiai szótára

Látnivalók listája

Túrainformáció

A településen pecsételni (nincs objektumhoz kötve) és egy kérdésre válaszolni kell.

A kérdés: Mikor építették és újították föl a Magyar-kutat?

A választ a templom közelében álló Magyar-kútnál leljük meg (a kereszteződéstől jobbra fordulva).

Részletes településtérkép

© Tóth Péter Góliát ala thpt
Az oldal a Dunazug 300 Kerékpáros Jelvényszerző Körtúra hivatalos honlapjának részoldala. Elsősorban Opera böngészőre íródott. Készült 2006. március 4.