Dunazug 300

Klastrompuszta település

Településtörténet

Közigazgatásilag Kesztölchöz tartozik. Már a korai vaskortól lakott hely volt. A rómaiak is megtelepedtek itt.

A Pilis-hegy (756 m) mészkőtömbjének délnyugati oldalán emelkedő Klastrom-szirtek alatt fekszik Klastrompuszta üdülő telepe, amelynek közelében középkori történelmünk egyik jelentős emléke látható: az egyetlen magyar alapítású szerzetesrend, a pálosok ősmonostorának romja.

A XIII. század elején a pilisi erdőkben egyre nagyobb számban húzódtak meg remeték. Az esztergomi kanonok, Özséb tartotta velük a rendszeres kapcsolatot. A tatárjárás után, 1246-ban lemondott vagyonáról és Báncsa István érsek hozzájárulásával a Pilisbe vonult remetéskedni. Megalapította a pálos szerzetesrendet. Innen kissé délebbre emelkedő Csévi szirtek oldalában nyíló hármas barlangban gyűjtötte össze a Pilis remetéit, és a barlangok közelében, a pilisi rengetegben, kis templomot és monostort emeltek a Szent Kereszt tiszteletére.A rendnek, pápa jóváhagyása után, ez lett az első kolostora és központja. Özséb rendfőnöksége 1250-1270-ig tartott. Halála után 1270-1290-ig Benedek, majd 1290-1300-ig István volt a Szent Kereszt monostor rendfőnöke. Mindhármójukat Klastrompusztán, a monostor területén temették el középkori szokás szerint. Klastrompuszta 1250-1304-ig az itt alapított pálos szerzetesrendnek a központja volt. Az új rendfőnök, Lőrinc 1304-ben új monostort alapított Buda mellett, Budaszentlőrincen (ma Szépjuhászné), s 1308-tól a rend központja lett, ezzel a Szent Kereszt monostor jelentősége megcsappant, bár létezéséről, sőt további bővítéséről még a XV. század végéről is vannak adatok.

Sokszor kapcsolatba hozzák az 1213 szeptemberében meggyilkolt Gertrudis királyné esetével a kolostort, de ezt az eseményt - ellentétben Anonymusszal - a pilisszentkereszti ciszterci kolostorba helyezik történelemmel foglalkozó tudósaink.

A klastrompusztai kolostort a törökök a mohácsi vész évében (1526) Esztergomból Budára vonultukban felégették, elpusztították. A tűzvészt követően a terület elnéptelenedett. A török kiűzése után az elpusztult monostoraikat kereső pálos szerzetesek nem találták meg. Helyette a hegy túloldalán lévő Pilisszentkereszt község cisztercita kolostorának romjait vélték az egykori Szent Kereszt monostor maradványainak, mely a mai napig félreértéseknek ad okot.

Ma a település csendes üdülőfalu, melyen az Országos Kéktúra (OKT) útvonala is áthalad.

Források:

Kesztölc község honlapja;

A Pilis és a Visegrádi-hegység Turistaatlasza és útikönyve

Látnivalók listája

Túrainformáció

A településen pecsételni (objektumhoz van kötve) kell.

A pecsétet a településen, a klastrom-romok mellett található oszlopon lévő OKT bélyegzővel. (Vigyünk bélyegzőpárnát, hiszen a tintaellátás nincs megoldva. Ha véletlenül nem vittünk magunkkal párnát, akkor olvassuk le a szöveget a bélyegzőről és írjuk le, vagy a területet és a túrázót is egyértelműen fölismerhető fényképpel igazoljuk ott jártunkat.)

© Tóth Péter Góliát ala thpt
Az oldal a Dunazug 300 Kerékpáros Jelvényszerző Körtúra hivatalos honlapjának részoldala. Elsősorban Opera böngészőre íródott. Készült 2006. április 1.