Dunazug 300

Leányvár település

Településtörténet

Leányvár címereLeányvár a Dorog-Pilisvörösvári árokban, a Gerecse és a Pilis között fekszik. Nevének eredet összefüggésben áll a határában egykor állott apácza-kolostorral. Ez a kolostor az idők során teljesen elpusztult, de a helynév ezzel hozható kapcsolatba. Elképzelhető még, hogy a Leány- előtag a leányági örökös birtokra utal.

Már a rómaiak korában lakott hely volt. Az avarok is megjelentek itt, erre utal a közeli földvár maradványai. Ezt ismerték és használhatták a magyarok is, erre utal 1270-ből maradt első említése is, mikor Ulmodvárként, illetve Walmoth néven illették a falut.

1297 Wolmoth, 1570-ben Valmónnak (ekkor lakatlan hely), 1742 előtt Ulmodvárnak említik.

A középkor során a Klarissza-rendi apácák kolostora működött itt.

A török pusztítások után új helyen népesült be a XVIII. század közepén. A többségében német nyelvű lakosokat Mária Terézia uralkodása idején a Sándor család telepítette be német földről.

A második világháborút követően, a kollektív bűnösség elve alapján a németajkú lakosság nagy részét Németországba telepítették (a település 60%-át), helyükbe az Alföldről, Erdélyből és a Felvidékről érkezett magyar nemzetiségű lakosság.

Források:

Leányvár község honlapja;

Kiss Lajos: Földrajzi nevek etimológiai szótára

Látnivalók listája

Túrainformáció

A településen nem kell igazolást kérni a túrakönyvbe.

Részletes településtérkép

© Tóth Péter Góliát ala thpt
Az oldal a Dunazug 300 Kerékpáros Jelvényszerző Körtúra hivatalos honlapjának részoldala. Elsősorban Opera böngészőre íródott. Készült 2006. április 5.