Dunazug 300

Pilismarót település

Településtörténet

PilismarótTúránk utolsó dunakanyari települése. Jelentős emlékeink vannak a római korból, de az őskorból is vannak leleteink. A limesen fekvő települést Castra ad Herculemnek hívták, és nagy kolóniának számított, komoly erőddel, őrtornyokkal. Ez védte a hatalmas birodalmat a barbár betörésektől.

A honfoglalásig szlávok laktak itt. Neve is ebből az időből eredhet, puszta személynévből, magyar névadással. Az alapjául szolgáló személynév régi szláv eredetű szó, mely jelentése morva ember. Lehetséges még, hogy a Marót szó a magyarokat jelentette morva nyelven.

IV. Béla a bencéseknek adta, később Zsigmond az esztergomi prépostságnak adományozta, majd 1493-tól a pálosok birtokában volt. A pilismaróti Malomvölgyi-patak a hagyomány szerint Mátyás király kedvelt pihenő- és lakomázó helye volt a Visegrád várából induló nagy, udvari vadászatok után. A völgy az itt működő malmokról kapta nevét. A Miklósdeák-völgyben csörgedező patak környékét pedig állítólag Mátyás íródeákja kereste fel gyakran és szívesen.

Török korból ered egy néphit, mely szerint Dobozi Mihály és felesége a lángoló házából menekült, mikor a két ló közül az egyik összeesett. Szép felesége kérésére leszúrta őt, majd a törökökkel vívott egyenlőtlen csatában ő is meghalt. A néphit ezt az eseményt Basaharchoz köti.

Pilismarót címereHeckenast Gusztáv könyvkiadó épített itt kúriát 1890-ban. Az ő nyomdájában látott napvilágot a Nemzeti dal és a 12 pont. A hagyomány szerint a kúriában dolgozta ki Deák Ferenc a Kiegyezés szövegét.

Katolikus temploma 1821-ben épült. Elődje a domb tetején álló, középkori eredetű, gótikus alapokon nyugvó, a mai református temploma volt. 1685-ben a pálosok részére épült, de II. József rendelete értelmében a rend föloszlott, így 1786-ban a reformátusoké lett a templom.

A település régóta kedvelt szabad strandja egyike volt a legjobbaknak a Duna magyarországi szakaszán: aligha véletlenül nevezték ezt a szakaszt már a harmincas években a Duna ezüstpartjának vagy lidójának, s építettek üdülőtelepet ide.

Források:

A Pilis és a Visegrádi-hegység Turistaatlasza és útikönyve

Kerékpárral Budapest és környékén, Frigoria útikönyvek

Kiss Lajos: Földrajzi nevek etimológiai szótára

Látnivalók listája

Túrainformáció

A településen nem kell igazolást kérni a túrakönyvbe.

Részletes településtérkép

© Tóth Péter Góliát ala thpt
Az oldal a Dunazug 300 Kerékpáros Jelvényszerző Körtúra hivatalos honlapjának részoldala. Elsősorban Opera böngészőre íródott. Készült 2006. február 18.