Dunazug 300

Sárisáp település

Településtörténet

Sárisáp címereSárisáp a Gerecse-hegység Gete déli részén, a Janza-patak (Öreg-árok) és az Únyi-patak széles, helyenként mocsaras völgye mellett fekszik.

A Sár előtag a régi magyar Sar víznév származéka. A nedves, sáros, agyagos föld jelentésű főnévből lett Sar víznév jelentését később összekapcsolták a nyelvjárásbeli sár(i) szó sárga jelentésével. Valaha Sarnak hívták a falu mellett elfolyó Öreg-árok patakot. A történelem során különböző formában (Sapy, Sap, Saap) jelent meg.

Sárisáp község és környéke ősi idők óta lakott terület volt. Lakott itt a kőkori ember, a bronzkorban még földvár is állt itt. Az első ismert települést a rómaiak alapították Quadriburg néven. Az ókori népek közül a kelták uralma tartott a leghosszabb ideig ezen a vidéken.

A honfoglalást követő időkből nagyon kevés adat áll rendelkezésre. Anonymus szerint az Ond vezértől származó Baár-Kalán nemzetség ősi birtoka volt Sáp.

Első említése 1389-ből való. A községet Kövi faluhoz hasonlóan 1543 táján a török elpusztította, mert az 1570. évi török összeírás szerint Sárisáp puszta lakatlan hely.

A XVII. század végére, XVIII. század elejére Sárisáp újból benépesült. Valószínű ez annak köszönhető, hogy a földesuraknak érdekükben állt az elnéptelenedett falvakat benépesíteni. Az újonnan települteket 3-4 évre felmentették minden földesúri teher alól. Elsősorban szlovákok érkeztek ide.

1766-ban Szent Imre herceg emlékezetére épült fel a Római Katolikus templom.

1700-as évek végén barnaszenet találtak, mely felfedezésével teljesen megváltozik az addig főként mezőgazdaságban tevékenykedő lakosság élete.

A bányászközséget hatalmas pusztítás érte a II. világháború alatt. 1946-47-ben kb. ötszázan áttelepültek Szlovákiába, főleg Handlovába és környékére.

Források:

Sárisáp község honlapja;

Kiss Lajos: Földrajzi nevek etimológiai szótára

Látnivalók listája

Túrainformáció

A településen nem kell igazolást kérni a túrakönyvbe.

Részletes településtérkép

© Tóth Péter Góliát ala thpt
Az oldal a Dunazug 300 Kerékpáros Jelvényszerző Körtúra hivatalos honlapjának részoldala. Elsősorban Opera böngészőre íródott. Készült 2006. április 6.