Dunazug 300

Szentendre település

Településtörténet

SzentendreA szomszédos Pomáz város és Szentendre közötti területen igen pezsgő élet folyt. A Kő-hegy (366m) felső platóján fontos erődítést (kősáncokat) építettek ki a bronzkori emberei a környék védelme érdekében. Letelepedtek itt az illírek és a kelták is.

A római korban Ulcisia Castra, ill. a IV. században Castra Constantia néven szerepel a korabeli leírásokban, térképeken. Aquincumtól észak felé haladva itt található a Duna menti első auxiliaris (segédcsapat) tábor. A hely fontosságát jelzi az Aquincumból erre felé vezető út is, melynek mérföldköveit megtalálták. A tábor a IV-V. század fordulójáig fennállt. A római katonaságot kísérő iparosok, kereskedők, veteránok és családtagok tábor melletti telepe, az un. auxiliáris vicus Szentendrén három oldalról veszi körül a tábort. (dél, nyugat, észak). Ezek romjait megtalálták. A római város helye a mai Dunakanyar körút, Paprikabíró utca és Ulcisia utca által határolt területen volt, ma itt van a Római kőtár.

Szentendrén - akárcsak a szomszédos Pomázon - római villák, majorok is álltak. Ilyeneket találtak a mai Püspökmajor, Izbég, Pismány területén.

1146-ban fordul elő először az alábbi formában „Actum est … in curia episcopali S. Andree secus Danubuim”, azaz „kiállíttatott Szentendre püspöki udvarházában a Duna mellett”. Szentendre neve eredhet a középkori plébániatemplomának védőszentjétől, Szent András (Endre) apostoltól kaphatta. (Érdekesség, hogy a szerb-horvát Sentandrija a magyar Szentendre névből eredeztethet.) Szentendre neve előbukkan még az 1458-as oklevélben Zenthendre alakban.

1196-ban okmány tudatja, hogy Szentendrén hajókat készítenek. Ez utal arra, hogy a római korban hajóhad is a környéken (Pomáz) lehetett, továbbá a Dunai hajóhad és a királyi sajkások szállása is a király tartózkodási helyéhez közel kellett lennie.

A tatárjárást 1241 karácsonyán élték meg az itt lakók, mikor is a befagyott Dunán átkeltek a mongol seregek. A környező települések együtt Szentendre is elpusztult.

A szomszédos Klissza (a mai Pomáz Szentendre felöli területe, a királynék vára állott a területen) nagyobb település lehetett Szentendrénél, mely állapotot a török hordák jelentősen megváltoztatták. 1526-ban pusztulhatott el a környékkel egyetemben. 1541-ben ismét feldúlták a területet, mely már nem volt képes újratelepülni. A terület a budai pasa kezére került.

Már Belgrád 1521-es eleste után érkeztek szerb menekült csoportok Szentendrére, nagyobb hullámuk azonban csak 1690 körül telepedett le. A területre (Pomáz, Szentendre, Csobánka, Kalász) szerb, német, szlovák és magyar telepesek jönnek a háborúk végével.

Szentendre címereEttől kezdve Szentendre dinamikusan kezdett fejlődni. Sorra épültek a különböző vallású csoportok templomai. Jól megfért egymás mellett a görögkeleti és a katolikus vallást valló hívők csoportjai.

A XX. századra pezsgő művészeti élet kezdődött a városban. Gyakorlatilag ma is tavasztól őszig zsibong a város a különböző művészeti rendezvényektől. Szinte valamennyi festőnk járt és alkotott valamelyik művészeti telepen.

Ha röviden kéne jellemezni Szentendrét, egyszerűen csak a török utáni sokszínű világ egyik legszebb lenyomata található meg itt.

A Szentendréhez tarozik Izbég. 1737-ből való térképen tűnik föl először. Elsősorban szerb ortodox vallású szlávok lakták. Neve is szerb-horvát eredetű lehet, a hasonló Zbjeg helynév, menedékhely, menekülés, menekülő nép jelentésű szóból eredhet.

Jelentős műemléke az eredetileg szerb ortodox templomnak épült barokk templomot, melyet 1738-ban fejezték be, és Szentlélek tiszteletére szentelték föl. 1948-ban római katolikus templom lett belőle, melyet immár Szent András tiszteletére szenteltek föl. A templom mellett el fogunk haladni Pilisszentlászló irányába tekerve.

Pismány település is Szentendréhez tartozik. Neve szerb-horvát hasonló nevű településének átvétele. Előzménye (jelentése) a megbánó, visszalépő, elálló, lemondó. Szemléletileg megfelel a magyar Bánom helynévnek. Itt is elsősorban szerbek laktak.

DömörkapuSzintén Szentendréhez tartozik Dömörkapu, melyen mi is át fogunk menni. Neve oszmán-török eredetű, jelentése megerődített szoros, sziklazátonyos hely (tulajdonképpen a vaskapu). Ez a jelentés arra utal, hogy itt húzódhatott egykoron két törzs vagy kétfajta népesség határa, így szükség volt a védelemre egymás ellen is. A szurdok mára teljesen megsemmisült, mert a kiváló minőségű andezitet az 1950-es évekig bányászták. Mára csak elképzelni tudjuk milyen lehetett ez a táj egykoron. A sorompó után, a Bükkős-patak hídjánál el ne felejtsük megnézni a vízesést.

Szentendre vázlatos térképe a javasolt átvezető útvonallal külön oldalon tekinthető meg.

Források:

Szentendre.lap honlap;

Tájak-Korok-Múzeumok kiskönyvtára 713. füzet;

Látnivalók Magyarországon, Vendégváró útikönyvek

Kerékpárral Budapest és környékén, Frigoria útikönyvek

Kiss Lajos: Földrajzi nevek etimológiai szótára

Látnivalók listája

Mivel Szentendre rendelkezik a legtöbb múzeummal és galériával valamint műemlékkel lakosságához mérten, így nem fogjuk mindet fölsorolni, az általunk legfontosabbakról szeretnénk itt megemlékezni.

Túrainformáció

A településen pecsételni (objektumhoz van kötve) és egy fotót kell készíteni.

A pecsétet a településen belül bármely múzeum TKM, vagy múzeumi pecsétjével kell elvégezni.

A fotót a magyar kálváriáról kell elkészíteni, melyet a Pomázi út és a Kálvária tér környékén találunk meg (kiírás szerinti útvonal szerint elmegyünk mellette)

Részletes településtérkép

© Tóth Péter Góliát ala thpt
Az oldal a Dunazug 300 Kerékpáros Jelvényszerző Körtúra hivatalos honlapjának részoldala. Elsősorban Opera böngészőre íródott. Készült 2006. február 19.